Personbaserad marknadsf?ring

Rikta dig till enskilda kunder bortom cookies och enheter. Knyt samman en kunds enheter f?r att skapa en kundprofil. Med v?r ?ppna och oberoende plattform ?r det ?ven enkelt att sl? ihop datak?llor f?r att f?rb?ttra profilen. Allt detta kan anv?ndas till att hitta fler kunder med lookalike-modellering.


Leverera upplevelser till kunder. Inte enheter.

Enheter k?per inte n?gra produkter – det ?r kunderna som g?r det. Det ?r dock en stor utmaning att f? ditt budskap att n? r?tt kund n?r de v?xlar mellan olika enheter. Om det blir fel leder det ofta till duplicering, f?rlorade pengar och noll avkastning p? dina anstr?ngningar.

Nu kan du leverera komplett personbaserad marknadsf?ring som ?r b?de effektiviserad och f?renklad. Genom att anv?nda en kombination av din egen konsumentdata, tredjepartsf?retag som knyter olika enheter till en och samma anv?ndare och v?r egen propriet?ra Adobe Experience Cloud Device Co-op har du oj?mf?rbar tillg?ng till konsumentdata.?Allt detta g?r det enklare att planera, m?ta och genomf?ra alla dina marknadsf?ringssatsningar och samtidigt n? r?tt m?lgrupp via r?tt kanal – oavsett vilken enhet de anv?nder.

S? h?r fungerar det.

S? h?r fungerar det.

Mer data och b?ttre m?linriktning
Tack vare datasamarbeten och v?r Device Co-op med deltagande varum?rken kan du blicka bortom cookies och enskilda enheter och ist?llet fokusera dina strategi p? de individuella konsumenterna, oavsett var och hur de tar del av inneh?ll.

Lookalike-modellering
Utvidga din r?ckvidd med nya m?lgrupper. Anv?nd lookalike-modellering till att anpassa datasegment genom att hitta nya profiler med liknande attribut till din m?lgrupp.

Kraftfulla f?rstahandsdata
Som Adobe Analytics- och Adobe Audience Manager-kund kan du h?mta dina egna datasegment till v?r DSP och anv?nda dem i alla cookie-baserade annonsutrymmen.

Bes?karsammanhang
V?ra personbaserade marknadsf?ringsverktyg ger dig ?tkomst till data som ?r avg?rande f?r att uppt?cka bes?karsammanhang p? webbplatser. Detta ?r centralt f?r att kunna leverera ytterst personaliserade upplevelser till dina kunder p? alla deras enhet.

L?s mer om personbaserad marknadsf?ring i Adobe Advertising Cloud.

Starka tillsammans – f?rdelarna med Adobe Device Co-Op.

Vi ?r starka tillsammans

Titta p? videon om du vill veta mer om hur vi m?ter konsumentaktivitet ?ver flera olika sk?rmar.

Titta nu

Utforska metoderna inom personbaserad marknadsf?ring.

L?s mer om nyckelkomponenterna i personbaserad marknadsf?ring i den h?r artikeln p? Adobes blogg.

L?s mer

Utforska metoderna inom personbaserad marknadsf?ring.

Visa liknande funktioner

Verktyg f?r varum?rkesskydd

Skydda varum?rket med v?r branschledande verktyg f?r att s?kerst?lla att marknadsf?ringsmaterial visas p? b?sta m?jliga s?tt. Sidgranskningsfunktioner identifierar och minskar risken f?r felaktig annonsering medan pre-bid-filtrering identifierar och f?rhindrar bedr?gerier, varum?rkes?vertr?delser och synlighet som inte ?r optimal.

Planering ?ver flera sk?rmar

Planera och k?p annonsering ?ver olika sk?rmar och format. H?mta befintliga tv- och webbplaner eller en kombination av dataupps?ttningar f?r att fastst?lla den optimala blandningen av annonsutrymmen och effektiv budgetering f?r varje kanal, f?r att sedan kunna m?ta r?ckvidd, frekvens och inverkan exakt.

Attribution och m?tt

Anv?nd m?tningsl?sningar fr?n branschledare som Nielsen f?r att f? en fullst?ndig ?verblick ?ver en kampanjs framg?ng, b?de online och offline. F? ?tg?rdbara insikter med smidig tillg?ng till kampanjdata i realtid och anpassade rapporter.

Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud g?ra f?r f?r ert f?retag?

Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud g?ra f?r f?r ert f?retag?

蝌蚪网