Ta spr?nget med Adobe Creative Cloud.

Adobe-verktygen g?r det enklare f?r eleverna att kommunicera och t?nka kreativt s? att de kan ta examen med de digitala f?rdigheter som kr?vs f?r framtida karri?rm?jligheter. Och vi erbjuder specialpriser f?r utbildning – till en avdelning eller alla l?rare och elever.

?

K?p nu?Best?ll r?dgivning


St?rk eleverna med oumb?rliga f?rdigheter.

Se hur University of North Carolina p? Chapel Hill anv?nder Creative Cloud f?r att hj?lpa de studerande att bli redo inf?r framtida yrkesliv.?

marquee-video-cc

Kommunicera dina idéer slagkraftigt.

Se hur Creative Cloud f?r studier och presentationer att sticka ut. Adobe Education Exchange ?r en n?tcommunity som erbjuder kostnadsfri yrkesutveckling och undervisningsmaterial till l?rare p? alla niv?er.

Omvandla studier till engagerande infografik.

Omvandla studier till engagerande infografik.

L?s mer??

Skapa videor som hj?lper elever att g?ra intryck.

Skapa videor som hj?lper elever att g?ra intryck.

L?s mer??

Bygg en enast?ende webbsida p? bara n?gra sekunder.

Bygg en enast?ende webbsida p? bara n?gra sekunder.

L?s mer??

Samarbeta med Adobe Education f?r att f?rbli konkurrenskraftiga i en digital v?rld.

Genom att anv?nda Creative Cloud i klassrummet engagerar sig eleverna mer aktivt, l?r sig effektivare och f?r oumb?rliga f?rdigheter inf?r yrkeslivet.

F? kraftfull support.

Adobe ?r engagerade i att ge st?d ?t institutioner n?r de ska inf?rliva digitala verktyg och f?rdigheter i sin infrastruktur och kursplan.

F? kraftfull support.
L?r ut f?rdigheter som beh?vs p? arbetsplatsen.

L?r ut f?rdigheter som beh?vs p? arbetsplatsen.

Elever kan anv?nda Creative Cloud-program som ?r standard i branschen i sina karri?rer l?ngt efter examen.

F?rb?ttra l?randet inom alla ?mnesomr?den.

Programmen i Creative Cloud tillgodoser alla kommunikationsbehov och har ett gemensamt gr?nssnitt s? att det blir enkelt att anv?nda dem p? alla typer av lektioner.

L?s mer??

?

?

F?rb?ttra l?randet inom alla ?mnesomr?den.

Ge eleverna ett f?rspr?ng p? arbetsmarknaden.

Vincent Fu

”Mina biologistudier hj?lper mig att f?rst? tekniken p? ProLung, men arbetet i Adobes l?sningar medan jag gick p? h?gskolan gav mig de marknadsf?rings- och designerfarenheter som hj?lpte mig att f? jobbet.”

Vincent Fu

Digital Marketing Manager, doktorand vid ProLung University of Utah

Digital Literacy: An NMC Horizon Project Strategic Brief

”Att l?ra sig kommunikation, t?nkande och tekniska f?rdigheter hj?lper eleverna att utveckla sina individuella r?ster, att studera effektivare, att delta mer i samh?llslivet och att f?rb?ttra sina karri?rm?jligheter.”

Digital Literacy:

An NMC Horizon Project Strategic Brief

Augusti 2017

L?s hela artikeln??

Dr. Jan Holmevik

”Genom att f?ra in digital kreativitet i icke-traditionella kreativa omr?den – som engelska eller retorik – st?rker vi elevernas kritiska t?nkande med den typ av kreativa uppfinningar som driver de mest framg?ngsrika h?gteknologiska industrierna idag.”

Dr. Jan Holmevik

Dr. Jan Holmevik, Associate professor of English, Co-Director for the Center of Excellence in?Next-Generation Computing and Creativity, Clemson University

Kom ig?ng nu och s?tt enkelt fart.

Ni f?r omedelbart tillg?ng till kostnadsfria kurser, workshoppar och lektioner och kan komma i kontakt med en community med l?rare som ?lskar att undervisa med hj?lp av Creative Cloud.

F? inspiration

F? inspiration

Se hur l?rare st?tar elever genom att integrera kreativa uppdrag inom olika ?mnesomr?den. V?lj bland hundratals olika projekt f?r lektioner i allt fr?n journalism till engelska eller vetenskap.

Uppt?ck Adobe for Academics??

Hitta den plan som ?r r?tt f?r institutionen.

Ska ni k?pa till enskilda,?till en sektion eller till en hel avdelning?

K?p nu??

Ska ni k?pa st?rre kvantiteter, kanske till en hel institution?

Best?ll r?dgivning??

蝌蚪网