Make the Leap med Creative Cloud.

Adobes verktyg ger studerande m?jlighet att t?nka kreativt och kommunicera uttrycksfullt s? att de kan f?rvandla sina idéer i klassrummet till m?jligheter f?r h?gre studier och karri?r. Vi erbjuder specialpriser f?r alla inom utbildning, fr?n enskilda studerande till hela institutioner.
 

Make the Leap med Creative Cloud.

Adobes verktyg ger studerande m?jlighet att t?nka kreativt och kommunicera uttrycksfullt s? att de kan f?rvandla sina idéer i klassrummet till m?jligheter f?r h?gre studier och karri?r. Vi erbjuder specialpriser f?r alla inom utbildning, fr?n enskilda studerande till hela institutioner.

Make the Leap med Creative Cloud.

Adobes verktyg ger studerande m?jlighet att t?nka kreativt och kommunicera uttrycksfullt s? att de kan f?rvandla sina idéer i klassrummet till m?jligheter f?r h?gre studier och karri?r. Vi erbjuder specialpriser f?r alla inom utbildning, fr?n enskilda studerande till hela institutioner.

Exceptionella program. Prisv?rda alternativ.

Adobe erbjuder branschledande l?sningar till ett bra pris f?r alla inom utbildning.

Studerande och l?rare

Rabatter f?r enskilda studerande och l?rare.

Skolor och universitet

M?nga olika flexibla licensalternativ f?r klassrum, labb, avdelningar och skolor.

Hela institutioner

Anpassade priser och licensplaner utformade efter stora institutioners behov.

Banbrytande kreativitet idag. Konkurrensf?rdelar imorgon.

Genom att fr?mja kreativitet i klassrummet skaffar sig de studerande kritiskt t?nkande och samarbetsf?rm?ga, vilket ?r en stor f?rdel i arbetslivet.
Rekommendation fr?n l?rare, filmtext.
Digital kreativitet g?r skillnad p? Clemson University.
Studenterfarenheter, filmtext.
Creative Cloud ger University of Utah-studenten Jaden Holladay de verktyg han beh?ver f?r att s?tta fart p? karri?ren.
Ny forskning visar att 90?% av de studerande i generation Z och millenniegenerationen vill bli mer kreativa och att 78?% av rekryterande chefer anser att kreativitet ?r n?dv?ndigt f?r ekonomisk tillv?xt.

Kostnadsfria resurser och inspiration n?ra till hands.

Adobe Education Exchange ?r skapad av l?rare f?r l?rare. Det ?r en kostnadsfri utbildningsplattform som ger omedelbar tillg?ng till vidareutbildningsresurser, undervisningsmaterial och andra verktyg som f?r kreativiteten att fl?da i klassrummet.

L?s

Undervisa

Diskutera

Koppla

Certifiera er expertis
”Adobe Education Exchange ?ppnade d?rren till en kreativitet som jag inte visste att jag hade inom mig. Jag skapar och delar mer ?n jag n?gonsin trodde var m?jligt.”
– Shelly Maes, l?rare, SWWC Service Cooperative

S?tt ig?ng den digitala revolutionen p? institutionen.

Adobes integrerade molnbaserade l?sningar kan bidra till att reformera utbildningsinstitutionen med digitala innovationer som f?rb?ttrar rekryteringen, engagerar de studerande och ger dem b?ttre m?jligheter samt f?rb?ttrar verksamhetens effektivitet och ekonomi.
Creative Cloud

Creative Cloud

F?rse studerande, l?rare och personal med ledande kreativa datorprogram samt tillh?rande mobilappar och tj?nster. Creative Cloud inneh?ller allt de beh?ver f?r att skapa grafik, film, webbmaterial, onlineportfolior och mycket mer.
Marketing Cloud

Marketing Cloud

Hj?lp antagningsenheten, utvecklingsavdelningen, studentf?reningar och idrottsf?reningar att f? kunskap om sina m?lgrupper s? att de kan skapa m?lgruppsanpassade kampanjer och f?rfina deras inneh?ll f?r maximal effekt.
Document Cloud

Document Cloud

Skapa, granska, underteckna och sp?ra viktiga dokument – som formul?r f?r studiest?d eller studentrum, f?rel?sningsanteckningar och anst?llningsdokument f?r l?rare – var du ?n ?r.

Hitta en plan som passar era behov.

蝌蚪网