Alla tj?nster och all support f?r er kundupplevelseresa.
Enheter k?per inga produkter – det ?r m?nniskorna som g?r det.

Alla tj?nster och all support f?r er kundupplevelseresa.

Vi samarbetar med er i alla faser av er kundupplevelsehantering (CXM). Med v?rt robusta ekosystem av digital strategi, b?sta branschrutiner, expertinsikter och djup teknisk kunskap ?r vi unikt placerade f?r att hj?lpa dig att uppn? CXM-framg?ng.

Uppt?ck nycklarna till framg?ng.

Er framg?ng ?r v?r fr?msta prioritering. F?r att uppn? detta m?l har vi skapat flera supportresurser som hj?lper er hela v?gen, fr?n f?rsta implementeringen till att ta era digitala upplevelser till n?sta niv?.

Kom ig?ng med produkten

V?ra experter p? konsulttj?nster kan hj?lpa er till en framg?ngsrik produktimplementering, v?ra nyckelpartners kan hj?lpa er att inf?ra v?ra produkter, och v?ra utbildningsexperter kan hj?lpa er att snabbt komma ig?ng. Och Adobe Experience League erbjuder guidad steg-f?r-steg-inl?rning som hj?lper er att f? ut det mest m?jliga av v?ra produkter.

Lyft k?pupplevelsen till n?sta niv?.

N?r du har f?tt grepp om det hela ?r du redo att ta steget till n?sta niv?. MedPremier Support ,Digital Acceleration ochExperience Full Services hittar du ?nnu fler s?tt att uppn? l?ngsiktig framg?ng.

Uppt?ck nycklarna till framg?ng.

Kom ig?ng med produkten.

N?r ni ?r redo att b?rja jobba med sj?lva produkten erbjuder vi m?nga former av support. Kom ig?ng med guidad utbildning i Experience League eller ta hj?lp av v?ra service- och supportteam.

Konsulttj?nster

Konsulttj?nster

V?ra team med experter p? konsulttj?nster ?r redo att hj?lpa dig att f? produkter implementerade och i drift snabbt. De kan ocks? hj?lpa dig med din digitala strategi f?r en l?ngsiktig framg?ng.

Experience League

Experience League

Bli snabbt expert p? er Adobe-produkt med guidad inl?rning steg-f?r-steg, anpassad f?r din specifika roll.

Hj?lp och support

Hj?lp och support

F? hj?lp dygnet runt, alla dagar i veckan, p? flera spr?k och i hela v?rlden fr?n v?rt kundtj?nstteam, i v?r dokumentation och i v?ra anv?ndarforum.

Ta era upplevelser till n?sta niv?.

Vi samarbetar med er fr?n b?rjan av k?pprocessen s? att vi f?r f?rst?else f?r ditt f?retag, vilka resultat ni vill uppn? och det b?sta s?ttet att hj?lpa er att n? dem.

Ta upplevelserna till n?sta niv?.

Premier Support

F?r f?rst?rkt support, bes?k Premier Support, d?r du hittar teambaserad support f?r alla Adobe-behov. L?s mer

Digital Acceleration

Digital Acceleration skapar den vision och strategi som kr?vs f?r att leverera bra kundupplevelser. L?s upp strategiska rekommendationer utformade f?r att v?gleda er genom er resa fr?n digitalt inf?rande till mognad. L?s mer

Experience Full Services

S?tt ig?ng er personaliseringsmotor snabbt och s?tt fart p? flerkanalsmarknadsf?ringen med Expereince Full Service. V?ra experter hj?lper er att leverera klassledande kampanjer kompletta med personaliserade budskap. L?s mer

Vi ?r ledande inom kundupplevelsehantering.

Om ni vill ligga i framkant n?r det g?ller att utforma exceptionella upplevelser beh?ver ni en l?sning f?r att hantera marknadsf?ring, analys, annonser, inneh?ll, e-handel och CRM. Det finns bara ett f?retag som ?r ledande inom alla dessa omr?den.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan g?ra f?r ert f?retag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan g?ra f?r ert f?retag.

蝌蚪网