Dataanalys
 

Effektiv datahantering ?r att ?vervinna utmaningar.

Att f?rst? f?retagets alla data ?r ingen liten uppgift. Utan en h?gklassig plattform f?r datahantering kan ni st?llas inf?r stora utmaningar.
Datas?kerhet och ?tkomstkontroll.
Datas?kerhet och ?tkomstkontroll.
Sammanl?nkning av isolerade datalager.
Sammanl?nkning av isolerade datalager.
Sv?rt att f? anv?ndbara data.
Sv?rt att f? anv?ndbara data.
Datahantering i stor skala.
Datahantering i stor skala.
 

Med alla pusselbitar p? plats ser ni m?nniskorna bakom era data.

S?tt datahantering i centrum f?r marknadsf?ringen och f?rvandla kontaktytor till kundinsikter.

Centraliserad, strukturerad datakontroll.
Centraliserad, strukturerad datakontroll.
En plattform f?r datahantering samlar in f?rstahandsdata fr?n f?rs?ljningsst?llen, CRM-system, webben, e-post och andra k?llor, s? att ni kan leverera ett enhetligt budskap ?ver alla kanaler. Med en plattform f?r datahantering blir det l?ttare f?r alla era team att arbeta med samma m?lgruppsmodeller f?r att skapa en enhetlig upplevelse.
Identitetshantering ?ver olika team.
Identitetshantering ?ver olika team.
Ni kan hantera identiteter ?ver alla enheter p? ett smidigt s?tt och d?rmed leverera en djupare personalisering. Med en plattform f?r datahantering kan ni l?nka profiler till enheter s? att ni f?r en helhetsbild av era kunder och de enheter de anv?nder f?r att interagera med ert varum?rke.
M?lgruppsmodellering f?r nya m?jligheter.
M?lgruppsmodellering f?r nya m?jligheter.
Hitta likheter bland kohorter som g?r det m?jligt f?r er att hitta likartade m?lgrupper och n? nya kunder genom att anv?nda insikterna och beteendena hos era b?sta kunder.
Tj?na pengar p? data.
Tj?na pengar p? data.
Att samla in, strukturera och s?lja data egna m?lgruppsdata tillf?r f?retaget v?rde n?r er analysinvestering leder till extra inkomststr?mmar.
Plattform f?r datahantering (DMP)
Adobe kan hj?lpa till.
Identifiera, segmentera och aktivera m?lgrupper med precision och tillf?rsikt med Adobe Audience Manager. Med insikter fr?n data ?ver flera kanaler, system och team kan ni f?rb?ttra och ut?ka upplevelser och kampanjer enkelt och snabbt samtidigt som ni st?der era aff?rsm?l.

 

B?ttre m?lgruppsinriktning med Adobes datahanteringsplattform.

Ledande varum?rken anv?nder data med Audience Manager f?r att f?rb?ttra upplevelser och optimera kampanjer.
Shelley Wise, Director of Brand Marketing, Princess Cruises

”Vi har m?nga olika team som vill anv?nda data. Det finns s? m?nga fler m?jligheter n?r vi kan koppla v?r datahanteringsplattform till v?rt webbteam och till v?ra e-postteam.”
– Shelley Wise,
Director of Brand Marketing, Princess Cruises

F?rnya datahanteringsplattformen. Bli personlig.

 

?r er datahanteringsplattform smart och flexibel nog att utvecklas i takt med er personalisering och m?lgruppsprofilering? L?s Evolution of the DMP om hur ni h?ller j?mna steg med kundernas f?rv?ntningar – och ligger steget f?re konkurrenterna – med hj?lp av en datahanteringsplattform.
 
 

Vanliga fr?gor och svar om plattformar f?r datahantering.

Vilket team i organisationen b?r ?vervaka datahanteringsplattformen?
Det varierar beroende p? organisation, men datahanteringsplattformar hanteras ofta av ett marknadsf?ringsteam i n?ra samarbete med tv?rfunktionella intressenter, vilka kan omfatta olika grupper inom IT, kundinsikter, produkthantering eller verksamhetsutveckling.
Kan vi integrera Adobes plattform f?r datahantering med l?sningar fr?n andra f?retag?
Ja. Adobe Audience Manager har robust server?till?serverintegrering med ledande l?sningar, inklusive andra dataleverant?rer och dataaktiveringspartners.
Kan en datahanteringsplattform hj?lpa oss att ut?ka v?r m?lgruppsinriktning?
Ja. Med hj?lp av lookalike-modellering kan ni identifiera fler potentiella kunder som b?r behandlas som v?rdefulla.
B?r vi inf?ra en policy f?r dataadministration innan vi skaffar en datahanteringsplattform?
Ja. F?r att f? ut s? mycket som m?jligt av er investering ?r det viktigt att ni skapar policyer f?r dataadministration innan ni implementerar en datahanteringsplattform eller parallellt med implementeringen. P? s? s?tt arbetar alla intressenter utifr?n samma principer och r?tt data utnyttjas av Audience Manager.
Hur identifierar vi m?lgrupper med Adobe Analytics?
Adobe Audience Manager ?r n?ra integrerat med Adobe Experience Cloud och d?rf?r kan ni skicka data om v?rdefulla m?lgrupper till datahanteringsplattformen f?r behandling och sedan dela den bearbetade informationen ?ver alla era kanaler.
Vilka ?r de viktigaste s?kerhetsfr?gorna f?r en datahanteringsplattform?
Ni vill ha fullst?ndig insyn och kontroll n?r ni anv?nder data, aktiverar data och hanterar anv?ndarbeh?righeter.

Se hur e-postmarknadsf?ring fungerar i praktiken och hur ni kan komma ig?ng.

Bygg en stabil digital grund.
 
Bygg en stabil digital grund.
 
R?tt teknik, ramverk och resurser utg?r h?rnstenarna f?r engagerande upplevelser.
 
Skaffa en helhetssyn p? kunderna.
Samla era data p? en plats och f? en djupare f?rst?else f?r vilka era kunder ?r – och vad de vill ha.
 
Personaliserade upplevelser
Se till att ni vet vad kunden vill ha och beh?ver i varje ?gonblick och leverera det enhetligt ?ver alla kanaler.

Vill du veta mer?


Ta reda p? hur Adobe kan hj?lpa ditt f?retag.
 
蝌蚪网