Inom finansiella tj?nster ?r anslutna upplevelser av central betydelse.

Traditionella f?retag inom finansiella tj?nster har en komplicerad utmaning. De m?ste h?lla j?mna steg med de upplevelser kunderna f?r i andra milj?er. Det inneb?r att de m?ste erbjuda praktiska tj?nster, men ?ven v?gleda och utbilda. F?retagen m?ste inse att den moderna konsumenten vill ha mer ?n produkter. De vill ha relationer. Samtidigt erbjuder fintechf?retagen sina kunder de snabba, enkla och mobila tj?nster de vill ha. Alla jobbar under press. Det r?cker inte med status quo. Finansf?retagen m?ste anv?nda teknologi f?r att ?verraska, engagera och st?rka relationer.

Inom finansiella tj?nster ?r sammanh?ngande upplevelser av central betydelse.

Bygg l?ngsiktiga kundrelationer.

Vi hj?lper f?retag inom finansiella tj?nster att bygga f?rtroende hos sina kunder med hj?lp av data och teknologi som levererar enhetliga och relevanta upplevelser ?ver kanalerna. Vi hj?lper er att g?ra detta p? fyra s?tt.

Sammanf?r era data.

Sammanf?r era viktigaste datak?llor f?r att f? nya insikter, f?rst? v?rdefulla segment och f? tillg?ng till samlade, kanal?vergripande kundprofiler.


Erbjud hyperpersonliga upplevelser.

Anv?nd er av en kraftfull personaliseringsmotor f?r att testa de b?sta strategierna och leverera automatiska och extremt relevanta upplevelser till varje kund.

?ka inneh?llseffektiviteten.

Skapa, lagra, hantera och dela inneh?ll fr?n en central plats f?r att h?lla j?mna steg med efterfr?gan p? personaliserade upplevelser.

Samordna kundresorna.

F?rst? hur era v?rdefullaste segment beter sig och se till att n?sta erbjudande varje kund f?r ?r det b?sta.

Vi hj?lper er att l?sa vanliga problem inom finansiella tj?nster.

Leverant?rer av finansiella tj?nster tvingas att t?nka om n?r det g?ller l?ngsiktiga utbud och aff?rsmodeller. Vi hj?lper er att innovera och ?verraska f?r att locka den nya generationens konsumenter.

Ta reda p? exakt vad varje kund beh?ver.

Ni har gott om kunddata. Utmaningen ?r att sammanf?ra och bygga en noggrann och anv?ndbar bild utifr?n era data. Vi ger er r?tt insikter och b?ttre f?rst?else f?r era kunder i alla kanaler.

 

Leverera s?ml?sa upplevelser ?ver traditionella och digitala kanaler.

Arbeta utifr?n en enda plattform f?r att optimera kundengagemanget i realtid mellan webb, mobilt, kundtj?nst och personliga m?ten.
 
 

Erbjud kunderna en enhetlig resa mellan kanaler.

Ge era kunder en sammanh?ngande upplevelse och de mest relevanta erbjudandena n?r de r?r sig fr?n er webbplats till er app eller ett personligt bes?k.
 
 
 

H?vda er plats inom finanssektorn.

Digital marknadsf?ring inom finansiella tj?nster kr?ver personalisering. Oavsett om ni ?r en privatbank, ett f?rs?kringsbolag eller arbetar med kapitalf?rvaltning, kan vi hj?lpa er att ta er an de utmaningar som ?r unika f?r er verksamhet.

Sammanh?ngande banktj?nster fr?n lokalkontoret till telefonen.

Bygg djupare relationer genom att samordna alla kundinteraktioner – p? webben, i mobilen, via e-post och callcenter – s? att de alltid ?r enhetliga och relevanta.

Fler kvalitetsofferter. Oftare.

F?rs?kringsbolag kan anv?nda data f?r att identifiera m?lgrupper med stor potential och f?rb?ttra den digitala upplevelsen f?r befintliga kunder.

Investeringar ?r personliga. F? det att k?nnas s? f?r varje kund.

N?r det g?ller f?rm?genhetsf?rvaltning och kapitalinvesteringar har varje enskild investerare, r?dgivare och institution unika behov. F?rb?ttra investeringsupplevelsen f?r alla segment med personligt och relevant inneh?ll i alla kanaler.

L?s mer om v?ra framg?ngsrika kunder inom finanssektorn.

 

 

Loyalis anv?nder Adobe Marketing Cloud f?r att skr?ddarsy sin kommunikation med kunderna och f? mer produktiva relationer.

RBS anv?nder Adobe Marketing Cloud-l?sningar f?r att omdirigera inneh?ll till r?tt kunder.
Barclays Africa Group fick 10 g?nger fler anv?ndare med sina nya digitala upplevelser som skapats med Adobe Marketing Cloud.

 

G?r mer med marknadsf?ringen.

Skaffa nya kunder snabbare.
Skaffa nya kunder snabbare.
F?renkla ?verg?ngen till digitalt f?r ekonomiavdelningen.
F?renkla ?verg?ngen till digitalt f?r ekonomiavdelningen.
Erbjud alltid det b?sta.
Erbjud alltid det b?sta.
蝌蚪网