Mobilmarknadsf?ring

Anv?nd Adobe Campaign f?r att effektivisera era aktiviteter inom mobilmarknadsf?ring, som att skicka mobilklara e-postmeddelanden, leverera push-meddelanden, SMS och appmeddelanden samt utforma appar som ni kan integrera med Adobe Campaign via v?rt SDK f?r mobiler.


F?rb?ttrad mobilmarknadsf?ring.

Kunderna finns p? mobila enheter, och ni vill helst kommunicera med dem p? ett kort och koncist s?tt vid r?tt tidpunkt f?r att ?ka engagemanget. Den nya 5G-tekniken ger er st?rre m?jlighet att leverera och anv?nda multimediefiler p? smarttelefoner, vilket driver p? utvecklingen inom mobilmarknadsf?ring.

Effektivisera er mobilkommunikation med Adobe Campaign via personaliserade push-meddelanden och appmeddelanden f?r b?de iOS och Android. Integrera med SMS-insamlare f?r att hantera b?de in- och utg?ende meddelanden och integrera multimedia som videofilmer, emojier och GIF-filer direkt i andra mobilkanaler som LINE.?

Se hur det fungerar.

Appmeddelanden (NYHET)
Engagera kunderna med sammanhangsbaserade, personaliserade meddelanden med text, bilder och videoklipp n?r de ?r aktiva i er app.

Push-meddelanden
Sp?ra engagemang p? iOS- och Android-enheter. Skicka meddelanden p? transaktionsbasis, tyst eller ?terkommande och ?vers?tt flerspr?kiga push-meddelanden f?r globala m?lgrupper.

SMS
Integrera med SMS-insamlare via SMPP-protokollet f?r att hantera b?de in- och utg?ende meddelanden samt multimedia som GIF-filer. Konfigurera triggade SMS med multimedia och aktivera automatiska svar.

SDK f?r mobiler
Anv?nd v?rt SDK (Software Development Kit) f?r mobiler f?r att bygga och integrera er mobilapp direkt i Adobe Campaign.

L?s mer om mobilmarknadsf?ring i Adobe Campaign.

Bredda er mobilmarknadsf?ring.

Bredda er mobilmarknadsf?ring.

Titta p? v?r videokurs om hur ni anv?nder Adobe Campaign f?r att inkludera mobilen i era marknadsf?ringsplaner.

Titta nu

G? p? djupet.

F? information om push-meddelanden.

L?s v?ra hj?lpavsnitt om de olika typerna av push-meddelanden och hur du skapar, definierar och skickar dem.

Ladda ned SDK:er f?r mobiltj?nster.

Skaffa verktyg och SDK:er f?r mobiltj?nster som underl?ttar mobilimplementeringen.

Visa relaterade funktioner.

Kundpreferenscenter

Konfigurera kundpreferenscenter f?r att anpassa er efter kundernas intressen och ?nskem?l. P? s? s?tt kan ni skapa mer detaljerade kundprofiler och hantera kommunikationstr?tthet.

Kampanjrapportering

Med rapportfunktionerna i Campaign kan ni rapportera om sammanst?llda data f?r alla era marknadsf?ringsinsatser, bland annat e-post, SMS- och push-meddelanden, sociala medier och direktreklam.

Kampanjhantering

Utforma, genomf?r och personalisera er marknadsf?ring ?ver alla kanaler samtidigt som ni f?rb?ttrar kundupplevelserna f?r alla enheter och kontaktytor.

Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan g?ra f?r ert f?retag.

Ring oss och prata om vad Adobe Campaign kan g?ra f?r ert f?retag.

蝌蚪网