Marketo Engage

H?ll kunderna engagerade. Hela v?gen.

F?rvandla er kundupplevelsehantering drastiskt med Marketo Engagement Platform. Anv?nd den f?r att samordna f?rs?ljning och marknadsf?ring ?ver alla kontaktytor.

Ledarna delar med sig av sitt perspektiv.

Cheferna ger sig in i samtalet. Ta del av deras insikter i rapporten 2020 Digital Transformation Trends.

L?r k?nna Marketo Engage

V?rda och hantera leads
V?rda potentiella kunder fr?n k?nnedom till k?p genom att hantera leads och strategiska konton med automatiserade fl?den och CRM-integreringar.

Kontobaserad marknadsf?ring
Se bortom den vanliga marknadsf?ringen och skapa kontobaserade upplevelser genom att samarbeta med s?ljavdelningen och engagera viktiga konton med stor potential och m?t hur v?l ni lyckas.

Personalisering
Anv?nd maskininl?rning och prediktiv analys f?r att automatiskt presentera det mest relevanta inneh?llet f?r varje k?pare i alla kanaler.

Flerkanalsengagemang
Engagera leads och konton genom att leverera personaliserade meddelanden och personaliserat inneh?ll i alla kanaler, bland annat via e-post och mobilen.

Integrerade s?ljprogram
F? ett b?ttre samarbete mellan s?ljteam och marknadsf?ringsteam och engagera prioriterade konton med hj?lp av b?ttre synlighet, insikter, mallar och regelb?cker.

M?ta och attribuera marknadsf?ring
F?rst?, visa p? och optimera marknadsf?ringens p?verkan med omfattande analyser av kampanjresultat och attribuerade int?kter.

Adobe (Marketo) har utsetts till Magic Quadrant-ledare. ?terigen

Dagens kunder fattar blixtsnabba beslut. S? marknadsf?rarna beh?ver programvara f?r att hantera leads s? att de kan agera i realtid. Adobe (Marketo) har just utn?mnts till ledare inom f?ltet – f?r ?ttonde ?ret. Se hur vi klarade oss i Gartners rapport Magic Quadrant for CRM Lead Management f?r 2019.?

N?jda kunder

CenturyLink anv?nde Marketo Engage f?r att ?ka den kvalificerade leadvolymen fr?n 100 per m?nad till ?ver 2?000.

Marketo Engage hj?lpte Schwab Advisor Services att f?rnya marknadsf?ringen och slutf?ra aff?rer p? ?ver 100?miljoner dollar samt ?ka engagemangsgraden med 500?procent.

Ring oss och prata om vad Marketo Engage kan g?ra f?r ert f?retag

Ring oss och prata om vad Magento Commerce Cloud kan g?ra f?r ert f?retag.

蝌蚪网