Vi v?rdes?tter din integritet och ditt f?rtroende.

Adobes Sekretesscenter g?r det enkelt att hitta
information om sekretessfr?gor, d?ribland dina inst?llningar f?r hur vi
samlar in och anv?nder din information.

Adobes Sekretesscenter
Vad g?r Adobe med dina personuppgifter?

Vad g?r Adobe med dina personuppgifter?

L?s mer om hur Adobe anv?nder dina personuppgifter n?r du anv?nder appar och webbplatser fr?n Adobe:

Vad g?r Adobes f?retagskunder med dina personuppgifter?

L?s mer om hur Adobes f?retagskunder anv?nder Adobe-l?sningar f?r att anpassa och f?rb?ttra sina webbplatser, appar och marknadsf?ringsmeddelanden, samt f?r att p? ett s?kert s?tt hantera digitala dokument:
Vad g?r Adobes f?retagskunder med dina personuppgifter?

Fr?gor? Kontakta oss.
蝌蚪网